اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز دوفصلنامه

 

1-   تبیین و انتشار مبانی صحیح تاریخ و سیره اهل بیت علیهم‌السلام

 

2-   اهتمام و ارج نهادن به دستاوردها و فعالیت‌های هدفمند و منظم در جهت ارتقاء و توسعه دانش

 

3-  توسعه مطالعات و تحقیقات سیره محور در راستای الگوسازی و بهبود سبک زندگی

 

4-   تبیین و تعمیق نقاط عطف زندگی اهل بیت علیهم‌السلام بر پایه اصول متقن

 

5-  ایجاد بستر مناسب برای شناساندن تاریخ و سیره صحیح اهل بیت علیهم‌السلام به پیروان دیگر مذاهب