اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین عبدالمحمدی بنچناری

تاریخ اسلام دانشیار، عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام، مجتمع امین، قم، جامعه المصطفی العالمیه،

hoseinmohammadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

نعمت الله صفری فروشانی

تاریخ اسلام دانشیار، عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشنامه اهل بیت (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه تاریخ و سیره اهل بیت (ع)

nsafari8gmail.com

سید علیرضا واسعی

تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

حسین حسینیان مقدم

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hhm4319gmail.com

زهرا روح اللهی امیری

تاریخ اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام،

z.rooholahiamiriyahoo.com

سید حسین فلاح زاده

تاریخ ایران اسلامی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

hossain270gmail.com

محمد دشتی

تاریخ اسلام دانشیار عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه قم،

dr.dashti400yahoo.com

محمدرضا هدایت پناه

فقه و اصول دانشیار عضو هیات علمی گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hedayathawzeh.com

قاسم خانجانی

تاریخ اسلام استادیار هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

khanjani1342yahoo.com

محمد هادی یوسفی غروی

تاریخ اسلام مدیر گروه مطالعات بنیادی مجمع جهانی اهل بیت

yousofi.gharavigmail.com

ناصر رفیعی محمدی

تفسیر و علوم قرآن دانشیار، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

historymiu.ac.ir