اخبار و اعلانات

دریافت رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون حوزوی

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت علیهم السلام در سال 1402 حائز رتبه علمی _ پژوهشی از کمیسیون حوزوی نشریات شد.

مطالعه بیشتر