تحلیلی بر فعالیت‌‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امیر مؤمنان علی(ع) در عصر خلفای سه‌گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

چکیده

امام علی (ع) در عصر حکومت خلفای پیش از خود هرچند در رأس رهبری سیاسی جامعه نبود، اما نقش علمی و فرهنگی بسیار مؤثر و مرجعیت علمیداشت.آن حضرت معارف قرآن‌‌ را به مردم آموخت و علوم رسول خدا (ص) را به نسل بعد منتقل کرد و بسیاری از کتاب‌های نگارش‌‌شده به دست خود را به میراث گذاشت. آن حضرت عالی‌‌رتبه‌‌ترین قاضی در میان مسلمانان بود که همه به او رجوع می‌‌کردند و نیازمند علم وسیع وی بودند و در برخی موارد سیاسی، نظامی و اداری نیز به خلفا مشورت می‌‌داد و گاهی خطاها و اشتباهات آنان را اصلاح می‌‌کرد. آن حضرت در این زمان فعالیت اقتصادی بسیار گسترده‌‌ای داشت و زمین‌‌های فراوانی را آباد کرد که جزء املاک آن حضرت و موقوفه بود و تا قرن‌‌های متمادی نیز قابل استفاده بوده و سوددهی داشت.

کلیدواژه‌ها