تعامل امام صادق(ع)با سران اصحاب حدیث مدینه و کوفه (زمینه‌ها، محورها، پیامدها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح سه مرکزتخصصیکلاماسلامی(موسسه امام صادق(ع)) و دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

2 دانش پژوه حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از جمله اقداماتی که در مطالعات حدیثی کمتر مورد توجه قرار گرفته، تلاش در جهت شناسایی زمینه ها، محورها و پیامدهای تعاملات شخصیت های موثر حدیثی در عصر حضور است؛ موضوعی که درباره روابط امامان شیعه(ع) به جهت درک فضای صدور حدیث، اهمیت بیشتری می­یابد. هرچند داده ها در این­باره اندک است اما با تغییر زاویه‌‌ دید و مشاهده اخبار در فضایی تعاملی،می توان به ابعاد تازه ای درباره روابط یاد شده دست یافت. براین‌اساس، پژوهش حاضر تعامل امام صادق (ع) و اهل حدیث در مقطعی مهم یعنی، عصر امامت امام صادق(ع)و حضور بزرگان از اصحاب حدیث چون مالک‌ابن انس و سفیان ثوری در مدینه و کوفه را بررسی نموده است. در این نگاه تحلیلی و تاریخی، جایگاه فکری و اجتماعی گروه‌‌ها و اشتراک‌‌ها و اختلاف‌‌های آنها در کنار رویکردهای فکری خاص­شان به‌عنوان زمینه تعاملات بررسی شده و سپس محورهای اساسی تعامل امام صادق(ع) با اهل حدیث و برخی پیامدهای این تعامل دوسویه در ساختار کلی مواجهه امام (ع) با آنها بیان شده است.
 

کلیدواژه‌ها